ท่านสามารถเติมเงินได้หลากหลายช่องทาง โดยสามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่างนี้

Appstore

ราคา ราคา เพชร เพชร
$ 0.99 105
$ 1.99 220
$ 2.99 350
$ 5.99 750
$ 9.99 1350
$ 24.99 3650
$ 49.99 8000
$ 89.99 16000
Google Playstore
ราคา ราคา เพชร เพชร
$ 0.99 105
$ 1.99 220
$ 2.99 350
$ 5.99 750
$ 9.99 1350
$ 24.99 3650
$ 49.99 8000
$ 89.99 16000
Garena Pre-Paid Card
ราคา ราคา เพชร เพชร
฿ 20 64
฿ 50 160
฿ 90 316
฿ 150 528
฿ 300 1128
฿ 500 2029
฿ 1,000 4383
True Money
ราคา ราคา เพชร เพชร
฿ 50 144
฿ 90 270
฿ 150 475
฿ 300 1015
฿ 500 1826
฿ 1,000 3945
SMS Top-Up
ราคา ราคา เพชร เพชร
฿ 39 87
฿ 59 132
฿ 79 183
฿ 99 230
฿ 149 366
Airpay
ราคา ราคา เพชร เพชร
฿ 20 64
฿ 50 160
฿ 90 300
฿ 150 528
฿ 300 1128
฿ 500 2029
฿ 1000 4383
Shell
ราคา ราคา (เชลล์) เพชร เพชร
75 160
135 316
225 528
450 1128
750 2029
1500 4383