วิธีคัดลอก Open ID
Posted on : 29/01/2016
ย้อนกลับ

วิธีคัดลอก Open ID สำหรับแจ้งปัญหาต่างๆในเกม

  1. กดไอค่อน รูปเฟือง ที่หน้าหลักของเกม
  2. เลื่อนลงมาที่ ตั้งค่าอื่นๆ
  3. กด แตะเพื่อคัดลอก OpenID
  4. กด Paste หรือ วาง OpenID ในฟอร์มหรืออีเมล์ที่ต้องการแจ้งปัญหา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง