Daily Top Up
Posted on : 04/12/2017
ย้อนกลับ

เติมเพชรครบ 300 เพชร ทุกวัน รับเลยรางวัลใหญ่

  • วันที่ 1 : SCAR-PR [ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1
  • วันที่ 2 : G36E[ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1
  • วันที่ 3 : Energize-X [ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1
  • วันที่ 4 : Splash SK [ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1
  • วันที่ 5 : Liberator [ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1
  • วันที่ 6 : SCAR-Thunder [ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1
  • วันที่ 7 : Longbow APS [ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1
  • วันที่ 8 : Light Attack [ฟ้า] 3 ดาว Lv.1 (ถาวร) x1

ระยะเวลา:
- วันที่ 4 ธ.ค. 2560 00.00 น. - 11 ธ.ค. 2560 23.59 น.

หมายเหตุ:
- เติมต่อเนื่องทุกวันเพื่อรับรางวัลใหญ่วันที่ 8
- รับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- หมดเขตวันที่ 11 ธ.ค. 2560 23.59 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง